Ver Fuente - Prisma - Unidad de Bibliometría

Actas XIII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións: Ferrol, do 26 ao 28 de outubro de 2017