Ver Fuente - Prisma - Unidad de Bibliometría

A formación, a orientación e o emprego no recoñecemento, avaliación e certificación de competencias profesionais adquiridas en contextos formais, non formais e informais: actas do XVII Congreso Internacional de Galicia e Norte de Portugal de Formación para o Traballo, Santiago de Compostela, 18, 19 e 20 de novembro de 2015

Tipo: Libro
ISBN: 978-84-617-5619-3
Total de publicaciones: 2